W terenie Off Road

W terenie Off Road

Zlot Tfardzieli 2017, Tereny 2018, Zlot Landkliniki – Łask 2018. Off Road.